น.ส.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะสพฐ.ประชุมกำกับติดตามและประเมินโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชนและชี้แจงสร้างความเข้าใจและจัดทำแผนบูรนาการด้านการศึกษา นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.6 และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโรงเรียนสมุทรปราการ 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด