วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 น.ส.นงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.และคณะจากสพฐ.ประชุมกำกับติดตามและประเมินโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชนและชี้แจงสร้างความเข้าใจและจัดทำแผนบูรนาการด้านการศึกษา นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1
นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2
นายวรพจน์ สิงหราช ผอ.สพม.6 และผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด