เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา นายสุรศักดิ์ คำนู และนายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่วนราชการที่เป็นสถานีแก้หนี้ครูในจังหวัดสมุทรปราการ (ศธจ.กศน.อาชีวศึกษา) เข้าร่วมประชุม โดยมี ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย ผ่านระบบ Video Conference มีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึง การแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด