เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถืออพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) โดยมี นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 8 กลุ่มโรงเรียน ประกอบด้วย กลุ่มโรงเรียนเมืองสมุทรปราการ กลุ่มโรงเรียนศรีพุทธ กลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู กลุ่มโรงเรียนปู่เจ้าสมิงพราย กลุ่มโรงเรียนคุ้งบางกะเจ้า กลุ่มโรงเรียนลัดหลวง กลุ่มโรงเรียนพระสมุทรเจดีย์ และกลุ่มโรงเรียนปากอ่าวเจ้าพระยา โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นกรรมการและเลขานุการในแต่ละกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุมด้วย …….พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด