วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET (Ordinary National Educational Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ประธานสนามสอบ และคณะกรรมการร่วมประชุมรับฟังนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด