วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมทบทวนและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 สู่การปฏิบัติ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.สมุทรปราการ เขต1ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร2 ชั้น1 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด