วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 ระบบ Goole Meetโดยมีรองผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการกลุ่มร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด