เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียน ประกอบด้วย น.ส.พาสนา ชลบุรพันธ์ นางพนิดา กอนจันดา น.ส.นวลฉวี คนเที่ยง นายมณีวัฒน์ ชัยประเสริฐ และนางจุรีพร วัฒนอมาตย์ได้เดินทางไปโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด โดยมีนายสงัด ประวุฒิ ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ โดยมีนักเรียนได้สาธิตการทำอาหารต่อคณะกรรมการ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด