เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จังหวัดปทุมธานี
พรฤดี มารศรี รายงาน
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด