วันที่ 21 เมษายน 2565 นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1 ( รอบ 6 เดือน) โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุพรรณ หาญธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 กรรมการนายธราธิป วงษ์แก้ว ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการ และนางธัชชญา ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มพัฒนาครู สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 4 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด