เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อ.พระประแดง และได้มอบหมายให้ดร.ภูมิ พระรักษา ,นายสุรศักดิ์ คำนู นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้ง 3 อำเภอ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด