เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กับโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 11 โรง โดยมีผู้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ประกอบด้วย นายวินัย ยงเขตรการณ์ นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัส ศึกษานิเทศก์ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นางธัชชนก เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวดวงแก้ว ศรีบัวงาม ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สำโรง นายภูมิ พระรักษา นายสุรศักดิ์ คำนู นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

     สำหรับโรงเรียนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษ วิทยาคาร) โรงเรียนวัดสวนส้ม โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ โรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 โรงเรียนคลองแสนสุข โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า โรงเรียนวัดแหลม โรงเรียนพร้านีลวัชระ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา และโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ เกิดขึ้นเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สนับสนุนนโยบาย “โครงการโรงเรียนคุณภาพ” เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จึงได้จัดพิธีลงนามในครั้งนี้

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด