เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน จาก สพป.สมุทรปราการ เขต1, สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สพม.สมุทรปราการ,โรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 กล่าวรายงานและวิทยากรร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ “กฐิน”กุยยกานนท์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด