เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายภูมิ พระรักษา ,นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ นายผดุง เหลืองทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ อำเภอเมือง หลังประธานกล่าวเปิดงานเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน ผู้สนับสนุนการจัดงานศูนย์การแข่งขันต่าง ๆ และชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดระบำอัปสรา โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ จากแรงบันดาลใจของครูมนัญชา ปิ่นแก้ว และชุดการแสดงผืนไทย ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2455 จัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมาย แนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่าง ๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นได้เริ่มจัดงานในปี 2455 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จึงได้จัดการแข่งขันในวันนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยการแข่งขันมีกิจกรรมทั้งหมด 284 กิจกรรม 19 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8,060 คน คณะกรรมการตัดสิน 220 คน

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด