เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประธาน พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมกับ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ นายสุรศักดิ์ คำนู นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นางนงคราญ เรืองนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับมอบนโยบายและแผนการดำเนินงานฯ มีการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ณ ห้องประชุมไอยรา อาคาร 2 ชั้น 1 หลังจากนั้นคณะของผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมฯ และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา อ.พระประแดง
พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด