เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายศาสตรา ปาสาบุตร นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายยอดยิ่ง ทองรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะติดตาม ร่วมรับมอบห้องสุขาเพื่อนักเรียน จำนวน 12 ห้อง และเครื่องยับยั้งเชื้อโรคแบบรถเข็น โดยนายนิสิต จรูญภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนคลองใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ประกอบไปด้วย

(-)คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองใหม่
(-)เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
(-)นายแผ้ว ขันดี ผู้บริจาคที่ดินโรงเรียนคลองใหม่
(-)บริษัท ชลนภา จำกัด
(-)บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
         
          ในการนี้ กิจกรรมการสร้างสุขาดี มีความสุข มีความมุ่งมั่นให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในเรื่องของการสร้างสังคมมีส่วนร่วม ณ โรงเรียนคลองใหม่

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด