เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ที่ห้องเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประธานปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 85 ราย 11 วิชาเอก ได้แก่ 1. ภาษาไทย 2.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.สังคมศึกษา 4.สุขศึกษา 5.พลศึกษา 6.ดนตรีไทย 7.นาฏศิลป์ 8.ทัศนศิลป์ 9.คหกรรม 10.ปฐมวัย และ11.บรรณารักษ์ โดยนายทศพร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ พร้อมให้โอวาท ให้ความรู้คำแนะนำ หลักคิดในการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย นอกจากนี้ นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ได้มาพบปะพูดคุยกับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่อย่างเป็นกันเองและเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการกรอกเอกสารทะเบียนประวัติส่วนตัวเพื่อนำไปรายงานตัวกับทางโรงเรียนเป็นลำดับต่อไป

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด