เมื่อวันทึ่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญและประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ในงาน 96 ปี โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) โดย นายภุชิสสะ รุ่งวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการแสดง พิธีเปิดและการแสดงของนักเรียน ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมเชียร์ ดอกไม้ เพื่อคัดเลือกขวัญใจประจำห้อง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อดีตผู้บริหาร อดีตครู ร่วมงานคับคั่ง

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด