เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา, นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องทัศนศิลป์-นาฎศิลป์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสอนเพื่อรองรับนักเรียนที่มีจำนวนมากขึ้น โดยมีนายธารา เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด