เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในนามผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระประเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และรำลึกในพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีใจรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะ โดยมีนายทศพร ถือพุดซา หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการมอบวุฒิบัตรให้แก่วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัด จำนวน 20 ราย โดยพิธีอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชขาดและกิจกรรมเยาวชนส “กฐิน กุยยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด