เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ประธานในพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน และนายภูมิ พระรักษา นายศาสตรา ปาสาบุตร และนายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กรรมการลูกเสือจังหวัด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยกานนท์” อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยประธานวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ประกอบพิธีถวายพระราชสดุดี กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย หลังจากนั้น ประธานมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ชนะเลิศ โครงการสร้างและส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ลูกเสือ เนตรนารี การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 การจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ ถือเป็นหน้าที่ของเหล่าลูกเสือทุกคนต้องปฏิบัติเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่าน พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งได้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด