วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่หน้าอาคาร 1 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมรองผอ.เขต ผอ.กลุ่ม บุคลากรและลูกจ้างในสังกัด พร้อมใจกันทำกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร ฟังธรรม โดยพระคุณเจ้าวัดไตรสามัคคี อ.เมืองฯ เพื่อสืบสานและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีสติปัญญาในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้รู้จักการให้ เสียสละ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด