เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดสรรชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ให้กับโรงเรียนวัดคลองสวน เพื่อใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้รายงานใช้ชุดตรวจสารเสพติด เพื่อรายงานต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด