เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการอบรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 27 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายสุรศักดิ์ คำนู และนายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 บรรยายให้ความรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บรรยายเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 บรรยายเรื่อง ความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชีพ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 138 คน ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 ….พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด