เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะแพทย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มาบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ จำนวนทั้งสิ้น 700 คน ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โดยทางโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้ให้บริการตรวจวัดความดัน เจาะเลือด พบและปรึกษาแพทย์ ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า เอ็กซเรย์ปอด และมีการตรวจวัดสายตา ทั้งนี้ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกกับบุคลากรที่ไม่สะดวกไปรับบริการที่โรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการป้องกันและดูแลสุขภาพในเบื้องต้น ….พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด