เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการรับกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา ,นายศาสตรา ปาสาบุตร ,นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมกันกำกับดูแลการเก็บรักษากล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบ โดยมี ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันดำเนินการจัดเรียงและเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัย

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด