เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง และนายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.เขตฯ รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ จาก ดร.ปิ่นทอง ใจสุทธิ ผอ.รร.บ้านขุนสมุทรไทย อ.พระสมุทรเจดีย์ เพื่อนำเข้าชมรม ก.เอ๋ย ก.ไก่ บรรจุถุงยังชีพมอบแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อไป ซึ่งชมรม ก.เอ๋ย ก.ไก่ เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ได้รับความลำบาก โดยมี ผอ.ทศพร ถือพุดซา เป็นประธานชมรม นายภูมิ พระรักษา เลขานุการ นายวัชระพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง และนายสุรศักดิ์ คำนู รองประธานชมรม ติดต่อโดยโทรสายด่วน 02-3848088

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด