เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ภูมิ พระรักษา นายศาสตรา ปาสาบุตร และนายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และเพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีจิตสำนึกและจิตอาสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ตัดต้นไม้ เก็บกวาดขยะ เช็ดทำความสะอาด ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด