เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นายศาสตรา ปาสาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมพิธี รับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนำแผ่นธรรมนาวา “วัง” ไปแจกจ่ายให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำสถานพินิจ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการต่อไป

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด