วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป. สมุทรปราการ เขต1 นายบุญเพชร วันนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต2 นายสุรศักดิ์ คำนู รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต1 นายนิสิต จรูญภาค ผอ.โรงเรียนวัดรวกและโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา นางมาลินี ผุดผ่อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคล สพป.สป.1 นางวิรยา ติ๊บกันเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่ม บริหารงานบุคคล สพป.สป.1 ร่วมพิธีเปิดงาน OBEC Big Move Big Data with HRMS โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดและ ดร.อัมพร พินะสา เลขา สพฐ.กล่าวต้อนรับ และกล่าวความเป็นมาของระบบ HRMS OBEC การให้บริการข้อมูลเชื่อม โยงข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมบางกอกพาเลสกรุงเทพฯ

นายยุติธรรม สุขปลั่ง รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด