เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการเขตฯ ได้เยี่ยมชมอาคารเรียน ให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่มาให้การต้อนรับ โดยมี นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประธานเปิดอาคารเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ร่วมด้วยชาวชุมชนใกล้บริเวณโรงเรียน และผู้ร่วมสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี….พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด