เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2566 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อม อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลผลการนิเทศศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 (อ.ก.ต.ป.น.)ได้นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงาน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง และโรงเรียนวัดแหลม ……….พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด