เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ภูมิ พระรักษา ,นายศาตรา ปาสาบุตร และนายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านขุนสมุทร และมอบเงินบริจาค จากนายหิรัณย์ พิริยธนภัทร ข้าราชการบำนาญ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และคณะ จำนวนเงิน 10,500 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านขุนสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา โดยมี นางฐิรชญา มหาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย รักษาการโรงเรียนบ้านขุนสมุทร ร่วมรับมอบ และนำตรวจเยี่ยมภายในและรอบบริเวณโรงเรียนบ้านขุนสมุทร

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด