เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายทศพร ถือพุดซา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 พร้อมด้วย นายภูมิ พระรักษา, นายสุรศักดิ์ คำนู, นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการ “เปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่กับโควิด 19” โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างปลอดภัย โดยมีแนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน ด้วยหลักการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อให้การเรียนของนักเรียนได้รับทั้งความรู้และความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้มาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด