เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายให้ นางนงคราญ เรืองนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ ออกประเมินห้องน้ำโรงเรียน ตามแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐาน สุขาดี มีความสุข (Happy Toilet) ณ โรงเรียนคลองบางปู โรงเรียนชุมชนวัดราฎษร์บำรุง โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) โรงเรียนวัดราฎษร์โพธิ์ทอง และโรงเรียนคลองแสนสุข

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด