นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เพื่อรับนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมกันนี้ได้ร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยในพิธีมีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทั้งส่วนกลาง สพฐ. และสพท. ในสังกัด เข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่น

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด