วันที่ 6 สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยแอพพลิเคชั่น Google Meet โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เป็นประธาน พร้อมรองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด