เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเอราวัณ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้จัดให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับ-ส่ง เมื่อเจ้าของที่ดินปิดลานจอดรถหน้าโรงเรียนพร้านีลวัชระ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ที่ปรึกษาโรงเรียนพร้านีลวัชระ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ดร.ภูมิ พระรักษา นายศาสตรา ปาสาบุตร นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายชรัตน์ สินธุสอาด อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ ดร.วรรณชนก รอดหยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนรถตู้รับ-ส่ง ผู้แทนขนส่ง ผู้แทนขสมก. ครูและนักเรียนโรงเรียนพร้านีลวัชระ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาการรับ-ส่งนักเรียน ดังกล่าว สืบเนื่องจากทางโรงเรียนพร้านีลวัชระ ได้ใช้พื้นที่ว่างบริเวณหน้าโรงเรียนที่ติดกับถนนสุขุมวิท ขนาดพื้นที่ 930 ตารางวา ในการจอดรถ กลับรถ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองในการรับ-ส่ง นักเรียน ผู้มาติดต่อราชการ บุคลากรของทางโรงเรียน หน่วยงานราชการภายในและภายนอก มาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเจ้าขิงที่ดินได้ปิดประกาศห้ามเข้าในพื้นที่ลานจอดรถ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ปัญหาความขัดแย้ง และเพื่อสร้างความสุข ความปลอดภัย ความเชื่อมั่นในการมาเรียนของนักเรียน จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยก่อนการประชุม นายทศพร ถือพุดซา พร้อมทั้งรองผอ.เขต ทั้ง 3 ได้หารือกับนายอัครวัฒน์ อัศวเหม เพื่อหารือแนวทางก่อนการประชุม

พรฤดี มารศรี ภาพ/ข่าว

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด