เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ชั้น สู่ความสำเร็จในการอ่านจับใจความสำคัญ ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ด้านการอ่าน สำหรับครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้โครงการ : ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหา ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

 

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด