เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานในงาน พร้อมด้วย นางสาววรางคณา กันประชา นางสาววรรธนภรณ์ ศรีสุข และนางสาววิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวเปิดกิจกรรมครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมค่ายกลางวันปฐมวัย ปีการศึกษา 2566″ โดยมี นางสาววรรณี ชูก้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

พรฤดี มารศรี รายงาน

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด