หมวดหมู่: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

การวัดและประเมินผลการเรียนผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวล…

การวัดและประเมินผลการเรียนผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 1-3

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวล…

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึก…

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด