ดร.กอบกิจ สิทธิธนกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้กล่าวบรรยายพิเศษให้ข้อคิดการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 76 ราย ว่าเราต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยเวลาให้ว่างเปล่า หมั่นดูแลสุขภาพ ทำชีวิตให้มีความสุข หาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เก็บความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับในอดีตมาชื่นชม ชีวิตก็จะมีความสุข หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่การเงินได้อธิบายการกรอกเอกสารสำคัญในการเกษียณอายุราชการ

By Admin

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด