กิจกรรม “ส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มอบหมายนายสุรศักดิ์ คำนู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมทำกิจกรรม "ส่งเสริมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ" ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

ประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.ภูมิ

สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมแสดงถึงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนเขตสุจริต

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานนำบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมแสดงถึงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนเขตสุจริต ได้แก่ การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

รับมอบนโยบายและแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประธาน พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมกับ นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายวิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

พิธีระลึกบูรพาจารย์ งานวันครู ครั้งที่ 67 สพป. สมุทรปราการ เขต 1

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน

เอกสารประกวดราคาการซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ การจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน ๒ รายการ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมินบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการประเมินบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๒ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคล และสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมทำบุญถวายเพลพระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคล และสวดมนต์อธิษฐานจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)