หมวดหมู่: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PISA การขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมิน ระดับนานาชาติ (PISA)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เว…

การวัดและประเมินผลการเรียนผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวล…

การวัดและประเมินผลการเรียนผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 1-3

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวล…

ข่าวสารที่คุณอาจจะพลาด